CCGDeKuststrook

Subtitle

Agenda

      Heeft u iets voor de agenda stuur ze dan even in.

 Agenda:


 

2018 Bolsward e.o. Bolsward Hichtumerweg 17B, 8701PG Bolsward

14-12-2018 aanvang 20.00 uur


P.V de ?Vliegende Post? te Minnertsga organiseert op zaterdagmiddag 12 januari haar jaarlijkse verenigingstentoonstelling. Iedereen is van harte welkom op dit laatste evenement van het tentoonstellingsseizoen in deze regio. Aanvang is 15.00 uur, aan de Rispinge 1a te Minnertsga. Deze tentoonstelling staat in de regio bekend als een gezellig en sfeervol evenement! Vele duiven -liefhebbers van meerdere verenigingen komen daarom ons altijd met een bezoekje te verblijden, om het tentoonstellings-seizoen met ons af te sluiten! Gerelateerd aan deze tentoonstelling is een draaiend rad met prachtige prijzen , maar we hebben ook een mooie bonnenverkoop van prominente liefhebbers van onze vereniging en uit de regio! . Een geweldige kans om uw hok te versterken met rasduiven! Men kan bieden op de bonnen (De internetveiling is vrijdag 11 januari om 18.00 uur afgelopen( De eindveiling van de bonnen is op Zaterdagmiddag12 januari, in het gebouw.  ?????.. Zie website: .Bonnenverkoop.nl2019 Blauwband Balk

2020 Ons Genoegen Harlingen 45 jarig bestaan

2021 Franeker "97 te Franeker met tentoonstelling