CCGDeKuststrook

Subtitle

Agenda

      Heeft u iets voor de agenda stuur ze dan even in.

 Agenda:


 

2018 Bolsward e.o. Bolsward Hichtumerweg 17B, 8701PG Bolsward

14-12-2018 aanvang 20.00 uur

2019 Blauwband Balk

2020 Ons Genoegen Harlingen 45 jarig bestaan

2021 Franeker "97 te Franeker met tentoonstelling