CCGDeKuststrook

Subtitle

Kweker/Koper Competitie

 Langs deze weg willen wij alle schenkers bedanken voor het schenken van de duiven!!!

reclame op de uitslag van de kweker/koper competitie kan t/m de laatste jonge duivenvlucht.
Kweker/Koper 2018

Biedingen Kunnen T/M 15-03-2018 20.00 uur via [email protected]

Deze verkoop is bestemd voor leden van de kuststrook, mocht je er buiten wonen kan je er ook op bieden alleen de duif moet vanaf een hok binnen de grenzen van De Kuststrook vliegen. vlucht J28,29 en 30 tellen voor de competitie

Schenkingen Kweker/koper 2018

1.Rinnie & Arjen Riem Harlingen 1412979 Comb Heeres

2.C.Tolsma Oude Bildtzijl 1400903  Tolsma/v Malsen

3.A.A.Zijlstra Harlingen 1414001 Zijlstra/v malsen

4.J.J.Hoogland Midlum 1414155 Gebr Heeres  &^Zn

5.Hessel Bakker Midlum 1413702 Bakker/G de Koe

6.Gebr Heeres & Zn Kimswerd 1413609 Gebr Heeres & Zn

7.D.Buwalda Franeker  1411079 C.Tolsma

8.Caspar Silvius Sneek  5176856 Silvius/v Malsen

9.Gerrit de Vries Schettens 1402915 Allert Turksma

10.Johannes Pietersma Balk 1411906 Team Smit

11.H.N.Schreuder Dronrijp  5150640 W.Buwalda

12.Nico Silvius Sneek  1432975 Silvius/v Malsen

13.Marijke Baggel Sneek 1433583 Hoogland

14.Jappie Boersma Sneek 1433458 Hoogland

15.Team Smit Sneek 1432757 Team Smit

16.Gerrit de Koe Midlum 1414061 G de Koe

17.Lucas Scholten Sneek 1401923 Gerrit de Vries

18. Koos Cornel Harlingen 1412852 Comb Heeres

19.Team Bokma/Draaisma Dronrijp 1411443 D.Buwalda

20.W.Buwalda Franeker 1411069 A.A.Zijlstra

21. Pieter Pander Wijckel 1412030 Gerrit de Vries

22.S.Zwart en Zn Harlingen 1414234 Lucas Scholten

23.De Groot/De Jong Workum  Henk Mulder


 

Duiven die gekocht worden moeten op een hok vliegen binnende grenzen van Rayon "De Kuststrook"

  

Kweker/koper 2018

 Opbrengst ?1000,00

60% vervliegen ? 600,00

40% kuststrook ? 400,00

 

1e 30% ? 180,00  50%kweker/50%koper ? 90,00  p.p.

2e 25% ? 150,00  50%kweker/50%koper ? 75,00  p.p.

3e 20% ? 120,00  50%kweker/50%koper ? 60,00  p.p.

4e 15% ? 90,00  50%kweker/50%koper ? 45,00  p.p.

5e 10% ? 60,00 50%kweker/50%koper ? 30,00  p.p.