CCGDeKuststrook

Subtitle

Nieuws

De ringen voor de ringenrace 2019 kunnen al weer besteld worden. door geven bij J.J.Hoogland

Sijbesma/Klaver 5X
D.Buwalda 3X
J.J.Hoogland 3X
S.Zwart & Zn 5X
H.Opdam 2X
C.Tolsma 5X
T.Bakker 5X
L.Scholten 4X
A.A.Zijlstra 1X
Gebr Heeres & Zn 5X
W.Buwalda 4X
S.R.Walda 5X
Hok v Andel Terluin 1X
Sj v/d Boom 3X
Gebr Kwast & Zn 2X
Rinnie en Arjen Riem 2X

de teller staat op 55 ringen momenteel bestel op tijd op is op.


Einstand ringenrace Reclame's tot de laatste natourvlucht 22 september 2018
Ringenrace Rayon de Kuststrook 2018 J28 J29 J31 J32 J33 J34 Totaal
S.Zwart & Zn 5 X
1414506 962,6 0 854,2 987,5 875,4 994 4673,7
1414507 974,1 0 806,8 0 0 0 1780,9
1414508 931,7 0 906,3 0 822,7 0 2660,7
1414509 849,1 0 0 0 0 0 849,1
1414510 0 0 909,4 0 835,5 0 1744,9
Hok Cornel v Andel 3 X
1414511 990,4 0 942,3 0 0 0 1932,7
1414512 992,5 0 784,8 898 0 0 2675,3
1414513 908,7 982,2 804,6 946,7 0 0 3642,2
Henk Schreuder 3 X
1414514 0 0 0 0 0 0 0
1414515 0 0 0 0 0 0 0
(turksma)1414516 0 833,1 0 884 0 0 1717,1
S.R.Walda 5 X
1414517 0 0 985,5 804,1 0 0 1789,6
1414518 0 0 0 0 0 0 0
1414519 0 0 0 0 0 0 0
1414520 0 0 761,9 0 821,1 0 1583
1414521 778,7 797,8 879,3 936,1 869,6 875,6 5137,1
Gebr Kwast & Zn 2 X
1414522 0 0 0 0 0 0 0
1414523 0 0 843,3 921,6 808,5 816,9 3390,3
Team Bokma Draaisma 5 X
1414524 0 0 0 0 0 0 0
1414525 0 0 0 0 0 0 0
1414526 0 0 0 0 0 0 0
1414527 0 785,5 0 951,5 0 843,1 2580,1
5150667 0 0 0 0 0 0 0
D.Buwalda 2 X
1414528 979,4 905,2 784,2 0 0 0 2668,8
1414529 983,9 817,6 918,6 0 982,9 785,7 4488,7
W.Buwalda 4 X
1414530 958,8 917,5 857 0 966,8 0 3700,1
1414531 0 806,5 800,1 865,6 988,4 0 3460,6
1414532 912,8 0 0 0 0 0 912,8
1414533 811,7 821,3 0 0 0 861,4 2494,4
L.Scholten 2 X
1414534 0 0 0 0 0 0 0
1414535 0 802,8 866,7 963,3 0 995,8 3628,6
C.Silvius 2 X
1414536 915,9 0 0 0 754,5 0 1670,4
1414537 0 0 0 0 0 0 0
N.Silvius 1 X
1414538 0 0 0 0 758,3 838,5 1596,8
A.Zijlstra 1 X
1414539 0 0 0 0 0 0 0
J.Bouma 2 X
1414540 833,5 0 899,6 0 796,3 831,1 3360,5
1414541 0 0 0 907,3 0 907,3
Sijbesma/Klaver 5 X
1414542 0 967,6 804,3 923,7 0 0 2695,6
1414543 0 0 0 0 0 0
1414544 993,3 882,2 797,6 754,8 0 982,1 4410
1414545 901,5 963,2 972,6 896,7 971,6 0 4705,6
1414546 906,3 878,8 943,9 0 940,8 0 3669,8
J.Hoogland 4 X
1414547 899,4 0 848,1 852 853,9 826,6 4280
1414548 0 0 828,8 0 910,5 998,1 2737,4
1414549 0 994,3 943,7 0 0 810 2748
1414550 0 0 0 0 0 0 0
Harry v Andel 2 X
1414551 822,8 824,7 0 0 904,1 926,6 3478,2
1414552 0 888,2 806,3 878,9 0 0 2573,4
Comb Corbier 5 X
1414553 0 0 0 0 927,6 0 927,6
1414554 0 0 0 0 0 0 0
1414555 0 0 0 0 0 0 0
1414556 927,4 920,2 831,3 792,3 0 0 3471,2
1414557 0 0 0 0 0 0 0
Cor Tolsma 5 X
1414558 0 0 0 776,3 0 0 776,3
1414559 771 0 818,5 793,5 0 0 2383
1414560 0 972,1 877,9 952,4 805,6 818,3 4426,3
1414561 839,5 0 0 0 975,5 980,7 2795,7
1414562 0 807 0 829,6 0 0 1636,6
Allert Turksma 2 X
1414563 0 0 0 0 0 0 0
1414564 942,2 843 808,8 0 0 0 2594
Hok v Andel/Terluin 2X
1414565 828,5 889,1 910,8 931,6 0 917,4 4477,4
1414566 824,9 0 825,8 0 0 765,1 2415,8
Team Smit 3X
1414567 853,6 905,9 0 0 758 0 2517,5
1414568 0 893,8 0 0 754,1 989,4 2637,3
1414569 0 799,6 0 822 785 0 2406,6
Henk Mulder 2X
1414570 0 0 0 0 0 0 0
1414571 0 0 0 0 0 0 0
Hanjo de Groot 2X
1414572 0 0 0 0 0 0 0
1414573 0 0 0 0 0 0 0
Comb Heeres 2X
1414574 853,4 0 0 0 0 0 853,4
1414575 837,4 0 0 0 0 0 837,4
Gebr Heeres & Zn 2X
1414576 966,7 0 787,3 0 972,9 0 2726,9
1414577 0 0 0 0 0 0 0
Henk Opdam 2X
1414578 820,4 815,1 976 930 0 0 3541,5
1414579 0 0 856,1 880,7 957,8 0 2694,6


Winnaars Quievrain ringenrace 6e en tevens laatste vlucht.

1e J.J.Hoogland ?75,00
2e Lucas Scholten ?60,00
3e S.Zwart & Zn? 50,00
4e Team Smit ? 40,00
5e Comb. Sijbesma/Klaver ? 30,00
6e C.Tolsma ? 25,00


Winnaars Bierges ringenrace 5e vlucht
1e W. Buwalda ?75,00
2e D. Buwalda ?60,00
3e C. Tolsma ? 50,00
4e Gebr Heeres & Zn. ? 40,00...
5e Comb. Sijbesma/Klaver ? 30,00
6e W. Buwalda ? 25,00


Voorlopige uitslag  4e vlucht ringenrace Rayon ?De Kuststrook? 11-08-2018 Weert

Ringenrace:
1e S. Zwart & Zn ? 75,00
2e L. Scholten      ? 60,00
3e C. Tolsma        ? 50,00
4e Team Bokma/Draaisma ? 40,00
5e Cornel/Van Andel ? 30,00
6e S.R. Walda ? 25,00


Voorlopige uitslag ringenrace 3 GENNEP 05-08-2018

Ringenrace:
1e S.R. Walda ? 75,00
2e Van Andel/Terluin ? 60,00...
3e Sijbesma/Klaver ? 50,00
4e Sijbesma/Klaver ? 40,00
5e J.J. Hoogland ? 30,00
6e Cornel/ van Andel ? 25,00


Voorlopige uitslag ringenrace Rayon "De Kuststrook" 2e vlucht
1e J.J. Hoogland 549 ?75,00
2e Cornel v Andel 513  ?60,00
3e C. Tolsma 560 ?50,00
4e Sijbesma/Klaver 542 ?40,00
5e Sijbesma/Klaver 545 ?30,00
6e Comb Corbier 556 ?25,00


Voorlopige uitslag ringenrace Rayon "De Kuststrook" 1e vlucht

1e Sijbesma/Klaver 544 ?75,00
2e Cornel v Andel 512 ? 60,00
3e Cornel v Andel 511 ? 50,00
4e D Buwalda 529 ? 40,00
5e D Buwalda 528  ? 30,00
6e S Zwart en zn 507 ? 25,00


1736,8


0

                                                                                           Sneek 17 maart 2018


 

Geachte leden van CCG De Kuststrook,


 

6 maart jongstleden hebben de leden van de kascontrole commissie in Harlingen de financiele administratie van penningmeester dhr. Klaas van Malsen gecontroleerd. Het betrof hier het jaar 2017.


De uitkomst van de controle is dat er geen onregelmatigheden / omissies / onvolledigheden zijn geconstateerd. Dit betekent dat er sprake is van 100 % rechtmatigheid van de boekingen aan de zijde van zowel de inkomsten als uitgaven.


- Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de administratie is volledig :


1. de onderbouwing van de resultaten van de kweker-koper competitie is geheel juist;


2. de geregistreerde sponsors (24 in totaal) hebben allen hun financiele afdracht gedaan;


3. de ringenrace is geheel conform de (financiele) spelregels uitgevoerd;


4. een tweetal incasso's over het jaar 2017 hebben in 2018 plaatsgevonden maar zijn op de juiste wijze geboekt;


5. de kosten van de prijzen voor de kampioenen zijn allen onderbouwd door middel van een check op de nota's;


6. de reiskosten vergoedingen van de bestuursleden zijn gecheckt aan de hand van de datums en locatie van de vergaderingen versus de woonplaats van de bestuursleden. De gehanteerde kilometervergoeding en het aantal berekende kilometers zijn volledig  juist


Klaas van Malsen heeft een optimale prestatie geleverd !


Met dank aan mevrouw Zijlstra voor de hartelijk ontvangst en de goede verzorging op 6 maart.

 


Namens de commissie,


 


Johan Hartmann (Sneek)  & Age Zijlstra (Harlingen)
Ringen toegekend aan de liefhebbers en zijn op 26-01-2018 verstuurd

S.Zwart & Zn 5 X

1414506

1414507

1414508

1414509

1414510

Hok Cornel v Andel 3 X

1414511

1414512

1414513

Henk Schreuder 3 X

1414514

1414515

1414516

S.R.Walda 5 X

1414517

1414518

1414519

1414520

1414521

Gebr Kwast & Zn 2 X

1414522

1414523

Team Bokma Draaisma 5 X

1414524

1414525

1414526

1414527

NL18-5150667

D.Buwalda 2 X

1414528

1414529

1414580

W.Buwalda 4 X

1414530

1414531

1414532

1414533

L.Scholten 2 X

1414534

1414535

C.Silvius 2 X

1414536

1414537

N.Silvius 1 X

1414538

A.Zijlstra 1 X

1414539

J.Bouma 2 X

1414540

1414541

Sijbesma/Klaver 5 X

1414542

1414543

1414544

1414545

1414546

J.Hoogland 4 X

1414547

1414548

1414549

1414550

Harry v Andel 2 X

1414551

1414552

Comb Corbier 5 X

1414553

1414554

1414555

1414556

1414557

Cor Tolsma 5 X

1414558

1414559

1414560

1414561

1414562

Allert Turksma 2 X

1414563

1414564

Hok v Andel/Terluin 2X

1414565

1414566

Team Smit 3X

1414567

1414568

1414569

Henk Mulder 2X

1414570

1414571

Hanjo de Groot 2X

1414572

1414573

Comb Heeres 2X

1414574

1414575

Gebr Heeres & Zn 2X

1414576

1414577

Henk Opdam 2X

1414578

1414579

 

Over ivm toezeggen eigen ring de 2018-1414580


                                                                 Rayon ?De Kuststrook?

 

                                                                                                                      Midlum 25-11-17

 

 Onderwerp: Bestuursvoorstel najaarsvergadering 15-12-17

 

 Geachte liefhebbers,

 In de zomer van 2016 is toegezegd dat wij met een voorstel zouden komen omtrent de wijze van puntenberekening in geval de duiven worden losgelaten op een kortere afstand dan de aanvankelijke geprogrammeerde lossingsplaats.

 Aan deze toezegging gevolg gevend leggen wij u hierbij het volgende voorstel ter besluitvorming voor:

 

Voor de berekening van de diverse kampioenschappen geldt vanaf het vliegseizoen 2017 voor de onderscheidene disciplines dat de afstand van een vlucht, geldend voor de deelnemende liefhebber met de kortste afstand, niet korter mag zijn dan:

 

Vitesse:                    Deventer

 

Midfond: De afstand van de kortste vitessevlucht van het officieele vliegprogramma  van           het  betreffende jaar.

 

Fond: De afstand van de kortste midfondvlucht van het officieele vliegprogramma van het betreffende jaar.

 

Jonge duiven:        Deventer

 

Natour:                     Deventer

 

Generaal:                 Zoals omschreven per tour

 

 Het bestuur van Rayon ?De Kuststrook?

 

 Akkoord door de vergadering op 15-12-2017

 

Ondertekend door de voorzitter: J.J.Hoogland

Notulen van 24-03-2017 C.C.G DE KUSTSTROOK.


1. Opening:

Voorzitter opent de vergadering om 20.10 en bedankt L?Estafette voor de gastvrijheid.

Afmeldingen: Schreuder, S.IJnsen, Age Zijlstra, H.Bootsma, R.de Schiffart, F.Heeres,  

Sijbesma/Klaver, R.Schotanus,  

2. Mededelingen bestuur.

*Oebele geeft aan te stoppen.

*Ringenrace hadden we eerst 40 ringen dat werd later 50 ringen.

We willen dit doorzetten in 2018 en gaan halverwege het jonge duivenseizoen peilen

hoeveel ringen er voor 2018 moeten komen.

*Daniel verzorgt de derby?s weer.

*Sjors verzorgt de kweker/koper competitie en de ringenrace.

*Jan voorzitter, Klaas penningmeester, Oebele secretaris.

*Jonge duiven ringnummers voor de kweker/koper competitie voor 15 mei opgeven.

3. Ingekomen stukken.

Het voorstel van de Postduif Harlingen word aangenomen, Gien telt mee voor Generaal.

4. Notulen najaarsvergadering.

Koos Cornel had zich ook afgemeld voor de vergadering van 16-12-2016, maar ik was

vergeten Koos erbij te zetten.

5. Vliegprogramma en kampioenschappen.

Na aanvulling bij punt 2 goedgekeurd.

6. Ringenrace 2018.

Is behandeld bij punt 2.

7. Financieel verslag en kascontrole.

De kascontrole werd gedaan door Age Zijlstra en S.j. V/d Boom.

Sjouke zegt ?Klaas heeft het goed op orde,alles op nummer,niks op aan te merken.

Voorzitter bedankt Age,Sjouke en Klaas.

8. Rondvraag.

A.Smit geeft aan dat de afstand op iedere toer de minimale afstand is als dat duidelijk is

voor de mensen.

Klaas heeft 500 euro gereserveerd voor een feestavond in 2020.

Er zijn twee nieuwe sponsoren: Robben metaal via Lucas Scholten en

Gerrit de Vries Nedinox.

Bloemenwinkel de Wittebloem geeft aan te stoppen met sponsoring.

9. Sluiting vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 en bedankt de aanwezigen.

Voorlopig lijst toegezegde bonnen verkoop vanaf 1-12-17 op Bonnenverkoop.nl

Hok v Andel/Terluin,S.Zwart & Zn,A.A.Zijlstra,Kweekhok D & W Buwalda,Team Bokma/Draaisma,Sijbesma/Klaver,J.J.Hoogland,Gebr Heeres & Zn,Hok Cornel v Andel,Johannes Pietersma,P.Pander,Reitze Schotanus,Neuhoff/Hartman,W.N.Potyk.Gerrit de Vries,Comb Rekker/Westra,Michiel Vlaskamp,Hanjo de Groot,Piet Boschma.Alle ringen zijn toegezegd!!!! Top dat we voor het 2e jaar weer dit kunnen organiseren.


We lopen al aardig naar 75 ringen en dit gaan we halen.

De inleg is dan ? 1875,00 het voorstel is om het als volgt te verdelen over de eerste 6 jonge duivenvluchten.

1e pr ? 75,00

2e pr ? 60,00

3e pr ? 50,00

4e pr ? 40,00

5e pr ? 30,00

6e pr ? 25,00

1e asduif over de 6 vluchten ? 65,00

2e     ,,     ? 50,00

3e     ,,     ? 40,00

kosten 75 ringen ? 37,50 en verzenden nar de liefhebbers 27,50 dan is het plaatje rond.

heeft u een ander voorstel stuur dit dan naar het bestuur.


2e Ringenrace Rayon"De Kuststrook"2018

Er zijn 75 ringen door het bestuur besteld en op=op inmiddels alle 75 toegezegd zie de lijst hier onder.

S.Zwart & Zn 5 X

Hok Cornel v Andel 3 X

Henk Schreuder 3 X

S.R.Walda 5 X

Gebr Kwast & Zn 2 X

Team Bokma Draaisma 5 X

NL18-5150667

D.Buwalda 2 X

W.Buwalda 4 X

L.Scholten 2 X

C.Silvius 2 X

N.Silvius 1 X

A.Zijlstra 1 X

J.Bouma 2 X

Sijbesma/Klaver 5 X

J.Hoogland 4 X

Harry v Andel 2 X

Comb Corbier 5 X

Cor Tolsma 5 X

Allert Turksma 2 X

Hok v Andel/Terluin 2X

Team Smit 3X

Henk Mulder 2X

Hanjo de Groot 2X

Comb Heeres 2X

Gebr Heeres & Zn 2X

Henk Opdam 2Xuitslag is nog niet officieel dit word berekend door bestuurslid sjors Boersma


De eerste jonge duivenvluchten hebben we gehad de eindstand van de Kweker/koper competitie is er ook en good old Hessel Bakker flikt het hem weer.
Momenteel is de ringenrace volop in gang de 3 voorlopige standen staan op de site er volgen nog 3 vluchten voor deze competitie natuurlijk gaan we het geheel evalueren maar we willen van jullie graag weten of je weer mee doet voor 2018 graag opgave t/m er weer ringen moeten worde besteld voor 2018 we hopen op nog meer
deelname Het Bestuur Rayon "De Kuststrook"

Reclame's mogelijk tot de laatste vlucht van het seizoen 23/9/17

Eindstand duifkampioenen na 6 vluchten v/d 6

1e 296 Sijbesma/Klaver 3702,5 ? 50,00

2e 274 Comb Corbier 3633,7 ? 40,00

3e 278 J.Draaisma 2926,1 ? 30,00

4e 277 J.Draaisma 2834,4

5e 257 J.Hoogland 2701,2

6e 265 H.Schreuder 2680,8

7e 261 D.Buwalda 2631,9

8e 288 J.Bouma 2527

9e 264 W.Buwalda 1881,8

10e 279 L.Scholten 1807.7

11e 258 J.Hoogland 1804

12e 298 H.Mulder 1580,4

13e 299 H.Mulder 988,6

14e 254 Sj v/d Boom 927,3

15e 272 Comb Corbier 916,5

16e 270 Comb Corbier 881,7

17e 255 Sj v/d Boom 879,1

18e 290 Gebr Kwast & Zn 848,3

19e 260 J.J.Hoogland 846,2

20e 276 J.Draaisma 806,6Voorlopige uitslag Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 6e en tevens laatste vlucht van deze competitie.
1e 296 Sijbesma/Klaver 75,00
2e 277 J.Draaisma 50,00
3e 257 J.hoogland 30,00
4e 274 Comb Corbier 25,00
5e 288 J.Bouma
6e 261 D.Buwalda

Voorlopige uitslag ringenrace Rayon "De Kuststrook"5e vlucht Quievrain
1e 277 J.Draaisma 75,00 988,3
2e 274 Comb Corbier 50,00 921,8
3e 260 J.Hoogland  30,00 846,2
4e 288 J.Bouma 25,00 814,7
5e 298 H.Mulder 790,5

Voorlopige uitslag ringenrace Rayon"De Kuststrook" 4e vlucht Heusden-Zolder
1e 296 Sijbesma/Klaver  75,00 995,8
2e 279 Lucas Scholten  50,00 946,4
3e 278 J.Draaisma  30,00 945,6
4e 261 D.Buwalda  25,00 927,4
5e  274 Comb Corbier 913,7
6e 264 W.Buwalda 907,6
7e 265 h.schreuder 825,9


Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 3e vlucht Heusden-Zolder
nog niet officieel maar de voorlopige stand.
1e 264 W.Buwalda  75,00 974,2
2e 254 Sj v/d Boom  50,00 927,3
3e 277 J.Draaisma  30,00 924.0
4e 274 Comb Corbier  25,00 919.4
5e 265 H.N.Schreuder 906,5
6e 270 Comb Corbier 881.7
7e 296 Sijbesma/Klaver 857,9
8e 257 hoogland 810,4

2e vlucht ringenrace Rayon "De Kuststrook" 29-07 Gorichem
1e 278 j.draaisma  75,00 997,0
2e 265 H.Schreuder  50,00 948,4
3e 255 sj v/d boom  30,00 879,1
4e 288 j.bouma  25,00 860,8
5e 258 j.hoogland 816,4
6e 276 j.draaisma 806,6Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 2017
even onofficieel een uitslag na zaterdag word het allemaal berekent door Sjors Boersma
wedvlucht 22-7 Gennep
1e 257 j.hoogland  75,00 999.1
2e 299 H.Mulder  50,00 988.6
3e 258 j.hoogland
30,00 987,6
4e 278 j.draaisma  25,00 983,5
5e 272 comb corbier 966,5
6e 296 sijbesma/klaver 878,7
7e  261 d.buwalda 864.9
8e 279 lucas scholten 860,7
9e 290 gebr kwast & zn 848,3
10e 298 h.mulder 789.9
Ringenrace Rayon De Kuststrook

De eerste ringenrace Rayon De Kuststrook is een feit we hebben het mooie aantal van 50 ringen verkocht.

50 ringen levert  1250,00 op Kosten zijn  25,00 ringen en 25,00 benzine om de ringen langs de liefhebbers te brengen.

Verdeling pot:

Per vlucht en dan de eerste 6 vluchten die op het jonge duivenprogramma staan valt er een vlucht uit dan schuift alles een vlucht op.

1e 75,00

2e  50,00

3e  30,00

4e  25,00

Totaal  1080,00

1e asduif  50,00

2e asduif  40,00

3e asduif  30,00


 Het bestuur Rayon De Kuststrook

VOORJAARSVERGADERNG C.C.G DE KUSTSTROOK 24-03-2017.

Geachte leden,

Op 24 maart wordt bij de Lstafette te Sneek aan de

Oude oppenhuizerweg 23 onze voorjaarsvergadering gehouden voor de leden van ons rayon.


Aanvang 20:00 uur.


Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid om de jonge duiven voor de koper/kweker-competitie in hun kooitjes te plaatsen.


1. Opening vergadering.

2. Mededelingen Bestuur.

3. Ingekomen stukken.(voorstel PDH om de 4e fondvlucht Gien bij de generalen te doen)

4. Notulen najaarsvergadering.

5. Vliegprogramma,kampioenschappen.( Zie bijlage)

6.Ringenrace Rayon ?De Kuststrook? 2018 ?.

7.Financieel verslag en kascontrole.

8.Rondvraag.

9.Sluiting vergadering.


Wilt u de kuststrook sponseren dan kan dit voor ? 25,00 met een vermelding op de site.

 

Aansluitend aan de vergadering zullen de aanwezige jongen worden verkocht.

De aangeboden jongen kunnen worden ingezet op de site van ons rayon.

Alleen liefhebbers die binnen de grenzen van het rayon zitten kunnen meedoen aan de koper/kweker competitie.

 

 

 

Met vriendelijke groet het Bestuur.

 

             Notulen 16 december 2016 ccg De Kuststrook.

Afmeldingen:   Afmeldingen van 16 december 2016.

 

Fokke de Groot,Wietse Potijk,Sjaak Buwalda,Auke Rekker,gorry Lambreghts,A. Drost,P.Pander,Sybesma/Klaver,R.R.Post,D.Dam,Hanjo de Groot,Flapper/Mulder,Jappie Bouma,A.Dijkstra,Joh Pietersma,N.Silvius,C.Silvius,H.Bootsma,S.J. De Wit,G de Vries,G. Baarda,Arjen Terluin,M.Adema,Comb Heeres Franeker.

 

1.            Opening.

Om 19.50 opent de voorzitter de vergadering en heet ieder van harte welkom.

 

2.Mededelingen bestuur (Bonnenverkoop,sponsoren).

 

Het bestuur bedankt de sponsoren.

Bij de verkoop van de kweker/koper verkoop was er onduidelijkheid wie de koper was van een

duif,van nu wordt de naam genoemd van de koper.

Op deze avond worden twee ronden loodjes verkocht.

Er zijn geen jeugd prijzen meer.

 

3.Notulen.

 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van 26-03-2016.

 

4.Ingekomen stukken.

 

Npo tucht en geschillen college.

Tentoonstelling ?Vliegende Post? Minnertsga 14 Januari 2017.

 

5.Vliegprogramma en Kampioenschappen 2017.

 

Kampioenschap voorstel 2017 is aangenomen.

Vliegprogramma door geschoven naar de voorjaars vergadering.

 

6.Kascontrole.

Wordt gedaan door A.A. Zijlstra en S.J. v/d Boom.

 

7.Voorstel bestuur ivm wel niet tellen van vluchten.(zie bijlage)

Het voorstel wordt aangenomen.

 

8.Uitleg en vaststellen eerste ringenrace rayon ?De Kuststrook?.

 

Er zijn vijftig ringen verkocht, de drie ringen van comb: Heeres Franeker gaan naar Koos Cornel.

 

9.Rondvraag.

 

D.Buwalda bedankt het bestuur voor hun inzet.

Berend vraagt of de vergadering op een andere avond kan en niet op de feest avond.

Waar op de voorzitter zegt dat we het gewoon op een avond houden.

 

10.Sluiting.

Om 20.10 sluit de voorzitter de vergadering


Via het npo systeem zijn er al verschillende eigendomsbewijzen van de ringenrace deelnemers overgeschreven de laatsten zullen op de voorjaarsbeurs overgeschreven worden.

 

 

 

De eigendomsbewijzen worden op de voorjaarsvergadering op 24 maart te Sneek uitgedeeld heeft u ze eerder nodig zijn ze af te halen bij de voorzitter.

 Voorjaars vergadering met verkoop kweker/koper competitie op vrijdag 24 maart om 20.00 uur in sneek bij L'estafette aan de Oude Oppenhuizer Weg 23 8606 JA  Sneek.

 

 

Eerste opgave's Ringenrace:

Inmiddels alle 50 ringen toegezegd dus we gaan de 1e ringenrace van de kuststrook organiseren!!!!!

NL 2017-1601251/NL 2017-1601300

Gebr. Heeres & Zn Kimswerd 3X

NL 2017-1601251

NL 2017-1601252

NL 2017-1601253

Sjouke v/d Boom 2X

NL 2017-1601254

NL 2017-1601255

Hok Cornel v Andel 1X

NL 2017-1601256

J.J.Hoogland Midlum 4X

NL 2017-1601257

NL 2017-1601258

NL 2017-1601259

NL 2017-1601260

D.Buwalda Franeker 2X

NL 2017-1601261

NL 2017-1601262

W.Buwalda Franeker 2X

NL 2017-1601263

NL 2017-1601264

H.N.Schreuder Dronrijp 1X

NL 2017-1601265

O.v Zuiden Wieuwert 2X

NL 2017-1601266

NL 2017-1601267

S Zwart & Zn Harlingen 2X

NL 2017-1601268

NL 2017-1601269

Comb Corbier Sneek 5X

NL 2017-1601270

NL 2017-1601271

NL 2017-1601272

NL 2017-1601273

NL 2017-1601274

J.F.Draaisma Dronrijp 4X

NL 2017-1601275

NL 2017-1601276

NL 2017-1601277

NL 2017-1601278

Lucas Scholten 1X

NL 2017-1601279

Sjors Boersma 5X

NL 2017-1601280

NL 2017-1601281

NL 2017-1601282

NL 2017-1601283

NL 2017-1601284

Flapper- Mulder 2X

NL 2017-1601285

NL 2017-1601286

Jappie Bouma 2X

NL 2017-1601287

NL 2017-1601288

Gebr Kwast & Zn 2X

NL 2017-1601289

NL 2017-1601290

Hanjo de Groot 5X

NL 2017-1601291

NL 2017-1601292

NL 2017-1601293

NL 2017-1601294

NL 2017-1601295

Sijbesma/klaver 2X

NL 2017-1601296

NL 2017-1601297

Henk Mulder 2X

NL 2017-1601298

NL 2017-1601299

A.A.Zijlstra 1X

NL 2017-1601300

Voorstel bestuur Kampioenschappen 2017

 

 

Per toer tellen alle vluchten

Vitesse 7 X (alles)

Midfond 6 X (alles)

Fond 5 X (alles)

Jong 7 X (alles)

Natoer 4 X (alles)

 

Generaal

1e 4 vitesse,6 midfond,1e 4 fond,7 jong.

 

Puntensysteem als afdeling 1e 1000 pnt. Laatste 750 pnt.

 

Aangewezen de bovenste 2 v/d lijst tellen.

 

Prijsverdeling 1 op 3

 

Vliegen wel op zondag

 

derby's

 

3e vitesse 29-4,4e midfond 17-6,

 

4e jong 11-8 Derby,2e dagfond 10-6

 

 

 

 Rayon ?de Kuststrook?

                                             18 en 19 December

                                             Tentoonstelling  2015.

 

Deelnemersformulier van :????????????????.

Adres: ????????????.. te ?????????......

Lid van P.V:????????????????????...?

 

                 Klasse                                           Aantal

Klasse  1  Oude  Doffers

Klasse  2  Oude  Duivinnen

Klasse  3  Jonge  Doffers

Klasse  4  Jonge Duivinnen                                                                          

 

N.B  Volstaan kan worden met opgeven van het aantal duiven per klasse.

Kosten ??duiven x ? 1.50 is ? ??.?

Deelnemersformulier zenden aan : Oebele van Zuiden

Opfeart 4 8637 VD Wiuwert.

U kunt uw opgave ook e-mailen aan : [email protected]

Vermeld dan wel uw naam adres en aantal duiven per klasse.

Opgave tot 11 december 2015.

Inzetten van de duiven vrijdag 18 december 2015vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur

in clubgebouw van P.V.de Postduif te Harlingen.

Maximum aantal duiven120 vol is vol.

Het bestuur rekent op uw medewerking.